Įteikti garbės nario vardą liudijantys pažymėjimai

Įteikti garbės nario vardą liudijantys pažymėjimai

Birželio 10 d. – Tarptautinę heraldikos dieną – II-ajame tarptautiniame kolokviume „Genealogija, heraldika ir veksilologija“ iškilmingai suteikti Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instututo Garbės nario vardai. Tarp nominuotojų – Maltos vyriausiasis heroldas dr. Charles Anthony Gauci (Malta), Tarptautinės genealogijos akademijos kancleris Pierre Le Clercq (Prancūzija) ir Tarptautinės genealogijos akademijos narys Virginio Baptista (Ispanija).
Garbės nario vardo suteikimą liudijančius pažymėjimus „Narutis“ viešbutyje iškilmingai įteikė Genealogijos, heraldikos ir veksilologigos instituto valdybos pirmininkas Paulius Vaniuchinas ir šio instituto prezidentas Remigijus Bimba.
Garbės nariai taip pat buvo apdovanoti Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instututo įsteigtais specialiais vardiniais ženklais „Už genealogijos, heraldikos ir veksilologijos mokslo tiriamuosius darbus“ bei Genealogijos akademijos įsteigtais vardiniais auksiniais ženklais „Už nuopelnus genealogijai“.

Nuotraukoje iš kairės: Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos pirmininkas Paulius Vaniuchinas, Maltos vyriausiasis heroldas dr. Charles Anthony Gauci ir Genealogojos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. GHVI nuotr., 2023.