Apie mus

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas (toliau - Institutas) – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas viešasis juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir juridinius asmenis, kurie pritaria Instituto tikslams ir uždaviniams.
Institutas įgyvendindamas savo tikslus derina, tvirtina ir registruoja fizinių ir juridinių asmenų herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų, herbinių antspaudų etalonus ir projektus, kurie nereglamentuoti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose, išduoda faktą patvirtinančius dokumentus.
Institutas atlieka asmenų, šeimų ir giminių genealogijos tyrimus, sudaro genealogines schemas, jas tvirtina ir registruoja asmenų, išduoda faktą patvirtinančius kilmės dokumentus.
Institutas glaudžiai bendradarbiaudamas su mokslo įstaigomis, giminingomis bei tarptautinėmis organizacijomis, vykdo heraldikos, veksilologijos, sfragistikos ir genealogijos mokslinių tyrimų veiklą. Organizuoja seminarus, konferencija bei paskaitas, vykdo leidybine veikla.