Nariai

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto (toliau - GHVI) nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Kandidatai į GHVI narius turi pateikti:

  • Nustatytos formos rašytinį prašymą GHVI Valdybai ir trijų esamų fizinių narių raštiškas rekomendacijas;
  • Juridiniai asmenys papildomai turi pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo kopiją ir savo veiklos aprašymą, o jei organizacija turi narių, tai pateikiamas jų sąrašas.

Narius į GHVI priima GHVI Valdyba, kuri turi teisę nepriimti kandidatų į narius, užsiimančių veikla, prieštaraujančia GHVI veiklą reglamentuojantiems dokumentams ir dėl kitų svarbių priežasčių, kurias GHVI Valdyba turi nurodyti savo nutarime dėl atsisakymo priimti į GHVI narius. GHVI Valdybai patenkinus prašymą, priimtasis narys per tris dienas nuo GHVI Valdybos sprendimo privalo sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį. Nario teisės ir pareigos įgyjamos sekančią darbo dieną po stojamojo ir nario mokesčių sumokėjimo.