Herbų tvirtinimas

Fizinių ir juridinių asmenų herbų, herbinių ženklų, herbinių antspaudų etalonų ir projektų, kurie nereglamentuoti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose, derinimas, tvirtinimas, registravimas ir faktą patvirtinančių dokumentų išdavimas. Dėl herbų tvirtinimo, registravimo bei liudijimų išdavimo maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu: info@heraldikosakademija.lt.