Vėliavų tvirtinimas

Fizinių ir juridinių asmenų vėliavų, kurios nereglamentuotos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose, derinimas, tvirtinimas, registravimas ir faktą patvirtinančių dokumentų išdavimas. Dėl vėliavų tvirtinimo, registravimo bei liudijimų išdavimo maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu: info@ghvi.lt