Kilmių registras

1. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, bajorų Viskantų giminės (herbas Vadvicas) genealoginė schema 2021-07-01 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-21/1;
2. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Baltrimų giminės genealoginė schema 2021-07-01 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-21/2;
3. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Pakalniškių giminės genealoginė schema 2021-07-01 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-21/3;
4. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, bajorų Ciolkovskių giminės (herbas Veršis) genealoginė schema 2021-07-01 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-21/4;
5. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Kungių giminės genealoginė schema 2022-07-05 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/5;
6. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Kantautų giminės genealoginė schema 2022-07-05 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/6;
7. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Bernių giminės genealoginė schema 2022-07-05 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/7;
8. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Valančių giminės genealoginė schema 2022-07-05 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/8;
9. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Adakauskų giminės genealoginė schema 2022-07-09 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/9;
10. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Bertauskių giminės genealoginė schema 2022-07-09 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/10;
11. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Bimbų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/11;
12. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Leitų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/12;
13. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Bakurų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/13;
14. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Platkevičių giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/14;
15. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Apeikių giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/15;
16. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Niaurų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/16;
17. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Repečkų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/17;
18. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Jucių giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/18;
19. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Gliaudelių giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/19;
20. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Strazdų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/20;
21. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Tylų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/21;
22. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Strolių giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/22;
23. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Diečkų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/23;
24. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Masių giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/24;
25. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Augustinų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/25;
26. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Andrikonių giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/26;
27. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Bikelių giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/27;
28. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Nasevičių giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/28;
29. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Daškevičių giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/29;
30. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Rusteikų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/30;
31. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, Katinų giminės genealoginė schema 2022-07-22 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/31;
32. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, bajorų Gutkauskų giminės (herbas Buka pasaga) genealoginė schema 2022-09-21 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/32;
33. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, bajorų Vaišvilų giminės (herbas Jūrų katinas) genealoginė schema 2022-09-21 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/33;
34. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, bajorų Skibickių giminės (herbas Rola) genealoginė schema 2022-09-21 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/34.
35. Genealogijos akademijos teikimu, pagal parengtą išvadą, bajorų Orvidų giminės (herbas Geišas) genealoginė schema 2022-12-19 patvirtinta ir įregistruota GHVI Kilmių registre, registro Nr. K-22/35.