Įteiktas Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalis ir premija

Įteiktas Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalis ir premija

2023 m. rugpjūčio 3 d. Palangos gintaro muziejuje vyko III tarptautinė mokslinė konferencija „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai 2023“. Mokslinė konferencija skirta grafams Tiškevičiams ne be priežasties. 1963 m. Palangos Tiškevičių rūmuose buvo įkurtas Gintaro muziejus, kuris šiais metais švenčia 60 metų sukaktį.
Į rengį susirinko gausus būrys muziejininkų, istorikų, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos specialistų, svečių. Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba atidarė renginį ir pasveikino jos dalyvius. Žodį tarė ir jubiliejaus proga muziejaus bendruomenę pasveikino Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius dr. Arūnas Gelūnas.
Albertas Vijūkas-Kojalavičius (1609–1677) – istorikas, teologas, filosofas. Jis prisimenamas kaip žymus pedagogas, dirbęs Vilniaus universiteto rektoriumi. Jo darbai apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealogijas ir heraldiką yra aktualūs ir šiandien. Svarbiausias veikalas – pirmoji spausdinta Lietuvos istorija. Išskirtinis darbas – „Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas“.
Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto įsteigtu Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medaliu (autorius – Žydrūnas Strumila) ir premija už reikšmingiausius paskutiniųjų penkių metų darbus, susijusius su Lietuvos istorijos ir jos pagalbinių disciplinų – genealogijos, heraldikos, veksilologijos ir kitų – plėtojimu, puoselėjimu, tyrinėjimu, paveldo apsauga, sklaida, inovacine, kūrybine, edukacine ir moksline tiriamąja veikla, apdovanotas literatūrologas, kultūros istorikas, vertėjas, knygotyrininkas, bibliografas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas.
„Alberto Vijūko-Kolavičiaus medaliu už reikšmingus paskutinių penkerių metų darbus, susijusius su Lietuvos istorijos ir jos pagalbinių disciplinų: genealogijos, heraldikos, veksilologijos ir kitų, plėtojimą, taip pat paveldo apsaugą buvau pagerbtas ir aš. Nuoširdžiai dėkoju už man suteiktą garbę ir šį apdovanojimą – Alberto Vijūko-Kojalavičiaus medalį! Jis man atrodo ypač reikšmingas dėl trijų priežasčių. Pirma, jo steigėjas yra Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas – jauna, bet jau rimtais darbais spėjusi pasižymėti institucija. Užtenka vien paminėti šiemet birželio 9–11 d. Vilniuje vykusį tarptautinį kolokviumą „Genealogija, heraldika ir veksilologija“, subūrusį kelias dešimtis mokslininkų iš viso pasaulio. Antra, Kojalavičiaus medalio kavalieriais jau yra tapę iškilūs Lietuvos žmonės: Kretingos muziejaus darbuotojas Julius Kanarskas, taip pat grafikas ir dizaineris prof. Rolandas Rimkūnas. Garbė būti tokioje draugėje. Ir trečia, apdovanojimas pavadintas vieno iš garsiausių visų laikų Lietuvos mokslininkų, ypač pasižymėjusio genealogijos ir heraldikos baruose, jėzuito tėvo Alberto Vijūko-Kojalavičiaus vardu. Tiek istoriografijos, tiek genealogijos ir heraldikos darbuose tėvas Albertas pateikė patriotizmu alsuojantį istorinį pasakojimą apie Lietuvą. Juo sekdami, savą istorinį pasakojimą kuriame šiandien ir mes su Jumis“, - sakė Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medaliu ir premija apdovanotas S. Narbutas.
Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto įsteigtu vardiniu ženklu „Už nuopelnus Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutui“ apdovanoti: Šarūnas Vaitkus, dr. Arūnas Gelūnas, dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė, dr. Marius Daraškevičius, Rasa Marcinkevičienė. Genealogijos akademijos prezidento įsteigtu vardiniu auksiniu ženklu „Už nuopelnus genealogijai“ apdovanoti: Julius Kanarskas, Jolanta Klietkutė, dr. Liliana Narkowicz, Vytas Rutkauskas. Renginį moderavo Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos pirmininkas ir Heraldikos akademijos direktorius Paulius Vaniuchinas.
Visą renginį galite peržiūrėti čia.

Nuotraukoje iš kairės: Palangos gintaro muziejaus direktorė dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė, Genealogojos, heraldikos ir veksilologijos instituto ir Genealogijos akademijos prezidentas Remigijus Bimba, Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir premijos laureatas doc. dr. Sigitas Narbutas, Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius dr. Arūnas Gelūnas, Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos pirmininkas, Heraldikos akademijos direktorius Paulius Vaniuchinas. Jolantos Klietkutės nuotr., 2023.