Europos aukštuomenės pokylis „Ballo dei Cento e non piu Cento“

Europos aukštuomenės pokylis „Ballo dei Cento e non piu Cento“

2024 m. gegužės 24–25 d. Filharmonijos akademijos  Gozzani di Treville rūmuose (it. Accademia Filarmonica – Palazzo Gozzani di Treville) Kazale Monferate (Italija) buvo suorganizuota tradicinė kilmingųjų šventė.
Pirmąją dieną vyko STUDIJOS – Kazale Monferato meno, literatūros, istorijos ir kitų humanitarinių mokslų akademijos (it. STUDIUM – Accademia di Casale e del Monferrato per l’Arte, la Letteratura, la Storia, le Scienze e le Varie Umanità) vakaras. Sveikinimo kalbas sakė ir pranešimus skaitė: Jo Aukštybė princas markizas Don Maurizio Gonzaga del Vodice di Vescovato, Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos (pranc. Confédération internationale de généalogie et d'héraldiquewww.cigh.info), Tarptautinės riterystės ordino komisijos (angl. International Commission for Orders of Chivalrywww.icocregister.com) prezidentas dr. Pier Felice degli Uberti, Tarptautinės genealogijos akademijos (angl. International Academy of Genealogywww.geneacademie.org) prezidentė dr. Maria Loredana Pinotti degli Uberti, dr. Carlos Evaristo. Į STUDIJĄ buvo priimti nauji nariai.
Antrosios dienos popietę damoms ir riteriams buvo įteiktos Vitez’o ordino (The Order of Vitéz: www.vitezi-rend.com/en/history) insignijos. Europos istorinių šeimų (angl. Historical Families of Europe) prezidentas, Vitez’o ordino generolas kapitonas (vengr. Főkapitány) Jo Aukštybė Princas Josef Karl von Habsburg-Lotringhen Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto, Genealogijos akademijos prezidentui Remigijui Bimbai įteikė Vitez’o ordino insigniją. 
Vakare vyko 36-asis  tradicinis Europos aukštuomenės pokylis „Ballo dei Cento e non più Cento“, kuriame dalyvavo 280 kilmingųjų iš įvairių šalių. Šio pokylio tradicijos siekia XIX amžių. Nuo 1987 m. jos buvo atgaivintos ir vyksta kasmet. Šių metų pokylis buvo skirtas Jo Aukštybės Italijos karaliaus Umberto II (Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria di Savoia; 1904-09-15–1983-03-18) 120-osioms gimimo metinėms paminėti.

Remigijus Bimba Maria Loredana Pinotti
Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba, Tarptautinės genealogijos akademijos prezidentė dr. Maria Loredana Pinotti degli Uberti. GHVI nuotr., 2024

Adam Berniczei-Royko de Bernicze, Remigijus Bimba, Róbert Boronkay de Boronka et Nezette
Iš kairės: dr. Adam Berniczei-Royko de Bernicze, Remigijus Bimba, Róbert Boronkay de Boronka et Nezette. GHVI nuotr., 2024

Viršelio nuotraukoje iš kairės: Róbert Boronkay de Boronka et Nezette, Remigijus Bimba, Vitez’o ordino generolas kapitonas (vengr. Főkapitány) Jo Aukštybė Princas Josef Karl von Habsburg-Lothringen, Laszlo T. Koczy. GHVI nuotr., 2024