Išrinktas A. Vijūko-Kojalavičiaus medalio ir premijos laureatas

Išrinktas A. Vijūko-Kojalavičiaus medalio ir premijos laureatas

Gegužės 2 d. Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos posėdyje buvo svarstomi gauti teikimai ir išrinktas 2023 m. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir premijos laureatas.
Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto įsteigtas apdovanojimas už reikšmingiausius paskutiniųjų penkių metų darbus, susijusius su Lietuvos istorijos ir jos pagalbinių disciplinų – genealogijos, heraldikos, veksilologijos ir kitų – plėtojimą, puoselėjimą, tyrinėjimą, paveldo apsaugą, sklaidą, inovacinę, kūrybinę, edukacinę ir mokslinę tiriamąją veiklą šiais metais skirtas literatūrologui, kultūros istorikui, vertėjui, knygotyrininkui, bibliografui, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriui doc. dr. Sigitui Narbutui.
Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalis ir premija doc. dr. Sigitui Narbutui bus įteiktas šių metų rugpjūčio 3 d. Palangos gintaro muziejuje III-ios tarptautinės mokslinės konferencijos „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai 2023“ metu.

Nuotraukoje literatūrologas, kultūros istorikas, vertėjas, knygotyrininkas, bibliografas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas. www.mab.lt nuotrauka.