II-asis tarptautinis kolokviumas „Genealogija, heraldika ir veksilologija“

II-asis tarptautinis kolokviumas „Genealogija, heraldika ir veksilologija“

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas (toliau – Institutas) 2023 m. birželio 9–11 d. surengė II-ąjį tarptautinį kolokviumą „Genealogija, heraldika ir veksilologija“ (toliau – ICGHV), kuriame dalyvavo 15-os šalių atstovai: Čekijos, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Škotijos, Ispanijos, Švedijos ir Ukrainos. ICGHV tema: Lietuvos didieji kunigaikščiai ir kitos iš šios šalies kilusios giminės – langas į baltų istoriją, genealogiją, heraldiką ir veksilologiją. Per dvi dienas buvo perskaityta 24 pranešimai. Trečiąją dieną svečiams iš užsienio buvo suorganizuota ekskursija po senąsias Lietuvos sostines – Kernavę ir Trakus. ICGHV metu buvo pasirašyta deklaracija dėl tarptautinio instituto (angl. International Research Project of Comparative Genealogy, Heraldry, and Vexillology) steigimo. deklaraciją pasirašė 14 šalių atstovai. ICGHV globėjai: Tarptautinė genealogijos ir heraldikos konfederacija (pranc. Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique), Tarptautinė veksilologijos asociacijų federacija (pranc. Fédération internationale des associations vexillologiques), Tarptautinė genealogijos akademija (pranc. L'Académie Internationale de Généalogie).
ICGHV atidarymas vyko Lietuvos valstybės istorijos archyve (Mindaugo g. 8, Vilnius). Sveikinimo kalbą sakė Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vadovė dr. Inga Zakšauskienė,  Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorius Ramutis Kurpė, Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos viceprezidentas vokietis Dirk‘as Weissleder‘as. Dalyvius taip pat pasveikino Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos prezidentas dr. Pier‘as Felice degli‘is Uberti‘is (Italija), Tarptautinės genealogijos akademijos prezidentė dr. Maria Loredana Pinotti degli Uberti (San Marinas), Tarptautinės heraldikos akademijos prezidentė dr. Elizabeth Roads (Škotija). Šventinėje renginio atidarymo programoje grojo styginių kvartetas „IPA“. Antroji ICGHV diena vyko nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Katedros a. 4, Vilnius).
Lietuviai ICGHV skaitė aštuonis pranešimus: „Lietuvos valstybės istorijos archyvas – praeitis ateičiai“ (Viktorija Čuiko), „Lietuvių genetinė kilmė“ (prof. dr. Vaidutis Kučinskas, dr. Alina Urnitytė), „Kėdainių Radvilų giminė: bioarcheologinis įvadas“ (dr. Dario Piombino-Mascali, dr. Justina Kozakaitė), „Lenkijos ir Lietuvos valstybės sunaikinimas ir valstybingumo simbolių likimas“ (dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė), „Asmeniniai herbai Lietuvoje“ (Paulius Vaniuchinas), „Tradicinių lietuviškų medžio kryžių simbolika“ (dr. Elvyra Usačiovaitė), „XVII a. pradžios Vilnius šv. Jonų bažnyčios 1611–1616 m. krikšto metrikų knygos šviesoje“ (Algimantas Kaminskas), „Sembos kilmingieji įvardinti prūsiškų vietovardžių pavadinimais“ (prof. dr. Grasilda Blažienė).
ICGHV partneriai: Britų taryba, Bažnytinio paveldo muziejus, Go Vilnius, Genealogijos akademija, Heraldikos akademija, Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas, Veksilologijos akademija.
Institutas 2023 m. planuoja rengti III-ąjį tarptautinį kolokviumą „Genealogija, heraldika ir veksilologija“.
ICGHV galite peržiūrėti šiuo adresu: www.youtube.com/@ghvivideo, kolokviumo sveikinimo žodžius galite rasti čia.

ICGHV afisa su autografais
II-ojo tarptautinio kolokviumo „Genealogija, heraldika ir veksilologija“ afiša su lektorių autografais

Nuotraukoje iš kairės: Virginio Babtista, Paulius Vaniuchinas, Adam Żurek, dr. Charles A. Gauci, Torsten Kux, Ramutis Kurpė, Dirk Weissleder, Wolfgang Brozio, dr. Patrice de La Condamine, Remigijus Bimba, dr. Bruce Durie, Pierre Le Clercq, dr. Attila István Szekeres, Filip-Lucian Iorga, dr. Rui Pereira. GHVI nuotr., 2023.