III-asis tarptautinis kolokviumas „Genealogija, heraldika ir veksilologija“

III-asis tarptautinis kolokviumas „Genealogija, heraldika ir veksilologija“

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas (toliau – Institutas) 2024 m. birželio 8–9 d. nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai surengė III-ąjį tarptautinį kolokviumą „Genealogija, heraldika ir veksilologija“ (toliau – ICGHV), kuriame dalyvavo 13-os šalių atstovai: Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos, Pietų Afrikos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos, Škotijos, Danijos, Sakartvelo, Čekijos, Kubos. ICGHV tema: „Valdovai: jų kilmė, herbai ir vėliavos“. Per pirmąją dieną buvo perskaityta 18-a pranešimų.
ICGHV metu Tarptautinis lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos tyrimų projekto (angl. International Research Project of Comparative Genealogy, Heraldry, and Vexillology) iniciatorius vokietis Dirk Weissleder pristatė nuveiktus darbus ir veiklų perspektyvas. Pernai šio projekto steigimo deklaraciją Vilniuje pasirašė 14 šalių atstovai. Antrąją dieną svečiams iš užsienio buvo suorganizuota ekskursija po Vilniaus senamiestį.
ICGHV globėjai: Tarptautinė genealogijos ir heraldikos konfederacija (pranc. Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, www.cigh.info), Tarptautinė veksilologijos asociacijų federacija (pranc. Fédération internationale des associations vexillologiques, www.fiav.org), Tarptautinė genealogijos akademija (pranc. L'Académie Internationale de Généalogie, www.geneacademie.org).
ICGHV atidarymas vyko nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Katedros a. 4, Vilnius). Sveikinimo kalbą sakė Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba, nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai generalinio direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Tarptautinės veksilologijos asociacijų federacijos gen. sekretorius dr. Bruce'as Berry'is (Pietų Afrika), Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos viceprezidentas Dirk‘as Weissleder‘is.
ICGHV partneriai: nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, Genealogijos akademija, Heraldikos akademija, Veksilologijos akademija.
Institutas 2025 m. birželį Vilniuje planuoja rengti IV-ąjį tarptautinį kolokviumą „Genealogija, heraldika ir veksilologija“.
ICGHV galite peržiūrėti šiuo adresu: www.youtube.com/@ghvivideo, kolokviumo sveikinimo žodžius galite rasti čia.

Bimba Stukienė

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai generalinio direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. GHVI nuotr., 2024.

Bimba Berry Weissleder

Iš kairės: Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba, Tarptautinės veksilologijos asociacijų federacijos gen. sekretorius dr. Bruceʼas Berryʼis (Pietų Afrika) ir Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos viceprezidentas Dirkʼas Weisslederʼis (Vokietija) rankose laiko tarptautinio kolokviumo „Genealogija, heraldika ir veksilologija“ simbolį – varpą ir specialiai šiam varpui austą juostą su vienu seniausiu baltų simboliu. GHVI nuotr., 2024.


Viršelio nuotraukoje iš kairės: Paulius Vaniuchinas, Remigijus Bimba, Ricardo Charters-d'Azevedo (Portugalija), prof. dr. Ramunė Stukienė, dr. Iwona Dacka-Górzyńska (Lenkija), Franciszekʼas Viscardi (Lenkija), dr. Bruceʼas Berryʼis (Pietų Afrika), Carlʼas-Thomasʼas von Christiersonʼas (Danija), Dirkʼas Weisslederʼis (Vokietija), prof. dr. Dominikus Heckmannʼas (Vokietija), dr. Bruceʼas Durieʼis (Škotija), prof. dr. Gerardʼas Marí Brullʼas (Ispanija), Wolfgangʼas Brozio (Vokietija), Anthonyʼis Drewʼas (Anglija), dr. Rasius Makselis. GHVI nuotr., 2024.