Institutas tapo tarptautinės organizacijos FIAV nariu

Institutas tapo tarptautinės organizacijos FIAV nariu

Liepos 11-15 dienomis, Slovėnijos sostinėje surengtas 29-asis Tarptautinės veksilologijos asociacijų federacijos (pranc. Fédération internationale des associations vexillologiques, FIAV) kongresas, kurio metu vyko šios organizacijos 27-oji generalinė asamblėja.
29-ajame kongrese, kurį organizavo Slovėnijos heraldika ir FIAV, dalyvauja atstovai iš Kinijos, Prancūzijos, Argentinos, Nyderlandų, Serbijos, Liuksemburgo, Rumunijos, Australijos, Kroatijos, JAV, Norvegijos, Vokietijos, Sakartvelo, Didžiosios Britanijos, Airijos, Belgijos, Švedijos, Makedonijos, Čekijos, Ispanijos, Kanados, Šveicarijos, Lietuvos, Pietų Afrikos, Bulgarijos ir Graikijos. Lietuvą atstovauja Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba.
Liepos 12 d. vykusioje generalinėje asmblėjoje buvo patvirtintos FIAV prezidento dr. Željko Heimer’o (Kroatija), generalinio sekretoriaus dr. Bruce Berry (Pietų Afrika) ir kongreso generalinio sekretoriaus Graham’o Bartram’o (Didžioji Britanija) ataskaitos. Taip pat pritarta naujų FIAV kandidačių narystei. Tarptautines gretas papildė naujos organizacijos: Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas (Lietuva), Transilvanijos heraldikos ir veksilologijos asociacija (Rūmunija) bei Singapūro veksilologijos asociacija (Singapūras). Asamblėjoje įvyko FIAV valdybos rinkimai. 2022–2024 m. kadencijai perrinkti: FIAV prezidentu dr. Ž. Heimer’as, generaliniu sekretoriumi B. Berry’s ir kongreso generaliniu sekretoriumi G. Bartram’as. Patvirtintas 2026 m. FIAV 31-asis kongresas, kuris vyks Paryžiuje (Prancūzija). 2024 m. FIAV 30-asis kongresas vyks Pekine (Kinijoje).
FIAV yra tarptautinė organizacija, įkurta 1967 m., vienijanti viso pasaulio šalių asociacijas ir institucijas, kurių tikslas yra veksilologija, žinių apie visų tipų vėliavas, jų formas ir funkcijas bei šiomis žiniomis pagrįstų mokslinių teorijų ir principų, kūrimas ir plėtojimas. Šiuo metu ši organizacija vienija asociacijas ir institucijas daugiau kaip iš 50 pasaulio šalių. 

Bimb_su_FIAV_prezidentu

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba ir naujai perrinktas FIAV prezidentas kroatas dr. Željko Heimer’o su naujausiu periodiniu leidiniu Genealogija, heraldika ir veksilologija.


Veksilologija (lot. vexillum – vėliava + logas ), pagalbinė istorijos mokslo šaka, tirianti vėliavas, jų išvaizdą ir paskirtį, kurianti vėliavų mokslines teorijas. Iki XX a. 6 dešimtmečio buvo heraldikos dalis. Veksilologijos pradininku laikomas Whitney Smithas (JAV), 1957 įvedęs veksilologijos terminą. 

Nuotraukoje: Tarptautinės veksilologijos asociacijų federacijos vėliava.