Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kilmė

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kilmė

2021-uosius metus LR Seimas paskelbė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. J.A. Pabrėža – kunigas, garsus pamokslininkas, dvasios tėvas, Trečiojo ordino pranciškonas, mokytojas, vienas iškiliausių XIX amžiaus švietėjų, dvasinio turinio knygų autorius, liaudies gydytojas, lietuvių botanikos tėvas, poetas, menininkas, žemaičių bendrinės kalbos kūrėjas, mokyklos, ugdyti rašomąją bendrinę žemaičių kalbą pradininkas, pirmojo lietuviško (žemaitiško) geografijos vadovėlio ir geografijos terminų autorius, švento gyvenimo žmogus.
J. A. Pabrėžos metai buvo puiki proga istorikei Jolantai Klietkutei gilintis į šios neeilinės asmenybės gyvenimą ir griauti sovietmečiu sukurtus mitus. Straipsnyje „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kilmė“ autorė, remiantis archyvine medžiaga, paneigia mitą, jog J. A. Pabrėžos tėvas Jonas „nusipirko bajorystę“ ir suklastojo savo krikšto metrikų įrašus, kad sūnus Jurgis galėtų siekti aukštojo mokslo.
Visą J. Klietkutės straipsnį jau greitai galėsite skaityti Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto leidinyje „Genealogija, heraldika ir veksilologija“.

Nuotraukoje: J. A. Pabrėžos garbei tarpukariu sodintų medžių skverelis ir J. A. Pabrėžos paminklas Kretingoje po Vilniaus g. rekonstrukcijos. Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021.

Partneriai