Ketvirtis amžiaus paskirtas Tiškevičių giminės tyrinėjimui

Ketvirtis amžiaus paskirtas Tiškevičių giminės tyrinėjimui

Julius Kanarskas

Iš Lietuvoje ir už jos ribų garsėjusių grafų Tiškevičių giminės atstovų šiandien nepelnytai yra primirštas vienas turtingiausių XIX a. žemvaldžių, pramonės įmonių steigėjas, technikos naujovių diegėjas, Palangos kurorto įkūrėjas, šeimos rezidencijų Lentvaryje ir Kretingoje puoselėtojas grafas Juozapas Tiškevičius (1835–1891). Ilgesnį laiką jis gyveno Vilniuje ir Lentvaryje, o paskutinius penkiolika metų praleido Kretingoje įkurtoje šeimos rezidencijoje su vieninteliu to meto Vakarų Lietuvoje mišriu parku – Vasaros sodu, didžiausiu Europoje privačiu Žiemos sodu, pirmąja Lietuvoje elektrine ir telefono ryšio linija.
Juozapo Tiškevičiaus šeimos istorija domiuosi jau 25-erius metus. Pagrindiniai šios šeimos praeitį menantys šaltiniai yra Kretingos muziejaus fonduose nuo 1940 m. saugomi grafų Tiškevičių dvaro archyvas ir nuotraukų rinkinys, grafaitės Elenos Klotildos Marijos Tiškevičiūtės-Ostrovskos prisiminimai, kuriuos muziejui perdavė jos palikuonės, bei Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje saugoma jos dukterėčios Sofijos Rožės Marijos Tiškevičiūtės-Potockos surinkta medžiaga apie šią giminę ir valdas. Savo tyrinėjimų rezultatus nuolat skelbiu žiniasklaidoje, moksliniuose ir informaciniuose leidiniuose, baigiu rengti medžiagą monografijai apie Kretingos grafus Tiškevičius.
Šio straipsnio tikslas – plačiau supažindinti smalsų skaitytoją su grafo Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) gyvenimu, veikla ir nuopelnais gimtajam kraštui.

Pirma straipsnio dalis išspausdinta leidinyje „Genealogija, heraldika ir veksilologija“ (2 / 2022), antra dalis straipsnio bus išspausdinta trečiame leidinio „Genealogija, heraldika ir veksilologija“ numeryje. Daugiau informacijos apie leidinius rasite: www.ghvi.lt

Nuotraukoje: Grafų Tiškevičių Kretingos rūmai su Žiemos sodu. Fot. Paulina Mongirdaitė. XX a. pr. Kretingos muziejus (IF-5179)