Kviečiame siūlyti kandidatus apdovanoti A. Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medaliu

Kviečiame siūlyti kandidatus apdovanoti A. Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medaliu

Kviečiame siūlyti kandidatus Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio apdovanojimui. Juo įvertinami fiziniai ar juridiniai asmenys už reikšmingiausius paskutiniųjų penkių metų darbus, susijusius su Lietuvos istorijos ir jos pagalbinių disciplinų – genealogijos, heraldikos, veksilologijos ir kitų – plėtojimą, puoselėjimą, tyrinėjimą, paveldo apsaugą, sklaidą, inovacinę, kūrybinę, edukacinę ir mokslinę tiriamąją veiklą.
Kandidatūras gauti šį apdovanojimą gali siūlyti visi – fiziniai asmenys, įmonės, įstaigos ir organizacijos. Apdovanojimas bus įteiktas tarptautinės mokslinės konferencijos „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai 2024“ metu (spalio 26 d. Panemunės pilyje: www.ghvi.lt/ravk).
Siūlant apdovanoti fizinį asmenį, reikia pateikti: laisvos formos prašymą dėl apdovanojimo, taip pat siūlomo kandidato gyvenimo, veiklos aprašymą ir kandidato darbų ir nuopelnų aprašą. Siūlant apdovanoti juridinį asmenį - visus aukščiau minėtus dokumentus ir informaciją apie ankstesnius apdovanojimus, vertinimus, jei tokie buvo. Siūlymų lauksime iki 2024 m. gegužės 1 d. (įskaitytinai). Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu: info@ghvi.lt.
Nominantų atrankos darbo grupė išanalizuos gautus siūlymus, atrinks kandidatus ir teiks juos tvirtinti Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybai. 

Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir premijos laureatai:
2021 m. Julius Kanarskas;
2022 m. prof. Rolandas Rimkūnas;
2023 m. dr. Sigitas Narbutas.

Viršelio nuotraukoje Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalis. Medalio autorius – Žydrūnas Strumila.