Kviečiame teikti pranešimus

Kviečiame teikti pranešimus

GENEALOGIJOS, HERALDIKOS IR VEKSILOLOGIJOS KOLOKVIUMAS

KVIETIMAS

2022 m. birželio 11 d. (šeštadienį) Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas rengia kolokviumą „Genealogija, heraldika ir veksilologija“, kurio tikslas – skatinti tyrinėtojus pristatyti teorinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, inicijuoti diskusijas aktualiomis genealogijos, heraldikos ir veksilologijos temomis.
Kolokviumo organizatoriai kviečia teikti pranešimus ir pranešimų santraukas iki 2022 m. vasario mėn. 28 d. atsižvelgiant į šias tyrimų kryptis: genealogija, heraldika ir veksilologija.
Bendrieji reikalavimai pranešimo santraukai: siekdami atrinkti kolokviumo tematiką atitinkančius pranešimus, maloniai prašome parengti pranešimo santrauką iki 300 žodžių. Santraukoje turi būti nurodyti 3–5 reikšminiai žodžiai, pristatytas pranešimo aktualumas, tikslas, uždaviniai, rezultatai ir išvados. Pranešimo santrauką galite pateikti elektroniniu paštu: info@ghvi.lt. Pranešimų trukmė neturėtų viršyti 20 min.
Autoriai apie pranešimus, įtrauktus į kolokviumo programą, bus informuoti iki 2022 m. kovo mėn. 10 d.
Atrinkti straipsniai, parengti pranešimų pagrindu, bus publikuojami Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas leidinyje „Genealogija, heraldika ir veksilologija“.
Dalyvių registracija vyks iki 2022 m. birželio mėn. 1 d. Užsiregistruoti galite elektroniniu paštu: info@ghvi.lt.

Kolokviumo vieta: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, Vilnius, LT-08105. Laikas bus patikslintas vėliau.