Modernaus muziejaus dirbtuvės

Modernaus muziejaus dirbtuvės

2024 m. Gargždų krašto muziejus įgyvendina projektą „Modernaus muziejaus dirbtuvės“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos rajono savivaldybė. Šio projekto tikslas – mokymai muziejininkams aktualiomis temomis, pažvelgiant į tradicinį muziejaus kuriamą pasakojimą nauju kampu. Šiuolaikiškas, modernus muziejus seniai nebėra tik istorinę ar estetinę vertę turinčių kultūros vertybių saugykla. Tai institucija, kurioje per saugomus artefaktus kuriamas istorinis pasakojimas, atskleidžiantis dabartinę istorinių įvykių interpretaciją. Mažesniuose, nuo didžiųjų centrų nutolusių vietovių muziejuose didysis istorinis naratyvas persipina su vietos pasakojimais, todėl kiekvieno muziejaus ekspozicija unikali, tik jam vienam charakteringu būdu pasakojanti apie praeities įvykius ir šiuolaikinį žmogų, kuris siekia juos suprasti. Todėl natūralu, kad tame pačiame regione esantys muziejai turi daugiau bendrų istorijos pasakojimo sąlyčio taškų, nei esantys labiau nutolusiose vietovėse. Modernaus muziejaus kūrybinės dirbtuvės siekia suburti Klaipėdos regiono muziejininkus, kad ugdydami tam tikras muziejinio darbo kompetencijas jie labiau pažintų ne tik savo vietų unikalumą, bet ir bendrą, viso regiono istoriją.

Heraldikos_mokymai_muzieju_darbuotojamsPirmojo mokymų ciklo dalyviai su lektoriais Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje

„Modernaus muziejaus dirbtuvėse“ bus analizuojamos keturios temos: muziejininkų darbas archyvuose, heraldikos pagrindai, muziejinių edukacijų suderinamumas su mokykline ugdymo programa ir šiuolaikiškas žvilgsnis į sovietmečio naratyvą muziejuose. Visos šios temos muziejininkams svarbios, tačiau neretai pritrūksta specialių žinių, kurios būtinos siekiant kurti kokybišką turinį. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejumi, Palangos kurorto muziejumi ir Kretingos muziejumi.
Pirmieji mokymai, kurių temos „Muziejininkų darbas archyvuose. Heraldikos pagrindai“, vyko balandžio 25 d., Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje. Mokymus „Muziejininkų darbas archyvuose“ vedė Klaipėdos regioninio valstybės archyvo patarėja Raimonda Mažrimienė. Šiuose mokymuose buvo pristatytos informacijos paieškos skaitmenizuotuose archyvuose galimybės, klausytojai supažindinti su skirtingais archyvais, kuriuose galima rasti informacijos įvairiomis istorinėmis temomis. Antruosius mokymus, kurių tema „Heraldikos pagrindai principai. Herbų aprašai. Praktinės užduotys“, vedė Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos pirmininkas, Heraldikos akademijos direktorius Paulius Vaniuchinas. Mokymų metu dalyviai gilinosi į herbų atsiradimą ir raidą, jų sudėtines dalis, herbų figūras, spalvas, metalus, kailius ir jų sutartinį žymėjimą, rangų skiriamuosius ženklus, herbų puošybą, jungtinius herbus bei kitus su heraldika susijusius dalykus. Praktinių užsiėmimų metu susipažino su herbų aprašymų subtilybėmis, mokėsi pagal heraldikos taisykles parengti jų aprašus.

Gargždų krašto muziejaus ir GHVI informacija

Viršelio nuotraukoje: Heraldikos mokymus vedė Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos pirmininkas, Heraldikos akademijos direktorius Paulius Vaniuchinas