Patvirtinti ir įregistruoti nauji asmeniniai herbai

Patvirtinti ir įregistruoti nauji asmeniniai herbai

2021 m. liepos 1 d. Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos valdyba patvirtino naujus asmeninių herbų etalonus, kuriuos aprobavo Heraldikos akademija. Laurikėčių, Meidų, Petraičių, Kazbaraičių, Paukščių, Strolių, Avižių, Mikalauskų, Augustinaičių, Petravičių, Ždanų ir Mingailų šeimų herbai įregistruoti Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto Asmeninių herbų registre. Daugiau info čia.

Nuotraukoje: Laurikėčių šeima su patvirtintu ir įregistruotu herbu.

Partneriai