Pirmasis tarptautinis armigerių sambūris Vilniuje

Pirmasis tarptautinis armigerių sambūris Vilniuje

Birželio 8 d. iškilmingame renginyje, kuris vyko seniausiame Vilniaus viešbutyje „Narutis“, tarptautinės armigerių bendruomenės pirmuoju numeriu pažymėta insignija ir liudijimas lotynų kalba įteikti naujajam bendruomenės valdytojui ir lyderiui, Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos pirmininkui, Heraldikos akademijos direktoriui Pauliui Vaniuchinui. Ateinančius penkerius metus jis vadovaus ne tik tarptautinei armigerių bendruomenei, bet ir Lietuvos armigerių apygardai.
Žodis „arma“ išvertus iš lotynų kalbos reiškia „herbas“, o  žodis „armiger“ – „ginklininkas“. Taigi armigeris yra asmuo, turintis teisę pagal paveldėjimą, suteikimą arba patvirtinimą naudoti herbą. Tai gali būti žmogus, giminė, organizacija ir pan.
Iškilmėse inauguruotas naujasis armigerių lyderis P. Vaniuchinas skiriamuosius armigerių ženklus įteikė Škotijos apygardos armigerių atstovui dr. Bruceʼui Durie, Danijos apygardos armigerių atstovui Carl-Thomasʼui von Christiersonʼui, Vokietijos apygardos armigerių atstovams Dirkʼui Weisslederʼiui ir Wolfgangʼui Brozio, Pietų Afrikos apygardos armigerių atstovui dr. Bruceʼui Berryʼiui ir Lietuvos apygardos armigeriams: Dariui Krunglevičiui, Andrejʼui Rudanovʼui, dr. Palmirai Zemlevičiūtei, Vytautui Kvietkauskui, Ryčiui Petrikui ir Remigijui Bimbai.
Armigerio insignijos mėlyname lauke – sidabrinis, smaigaliu į viršų, ševronas (pranc. chevron – gegnė). Tai viena iš heraldinių figūrų, imta naudoti jau ankstyvojoje heraldikoje.
Herbai atsirado XII a. II ketv. kaip riterių skiriamieji ženklai. Pradžioje jie buvo naudojami karyboje ir riterių turnyruose. Ženklai buvo vaizduojami riterių skyde, ant šalmo, vėliavos, apsiausto ar ant žirgo gūnios. Iš pradžių herbus naudojo tik kilmingųjų luomas ir tos institucijos, kurios turėjo valdovų privilegijas. Šiandien situacija iš esmės yra pasikeitusi.
Heraldikos akademijos teikimu herbus, kurie nereglamentuoti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose, tvirtina, registruoja ir faktą patvirtinančius dokumentus išduoda Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas. Patvirtintų herbų savininkams įteikiama armigerio insignija.

Viršelio nuotraukoje iš kairės: Vytautas Kvietkauskas, Rytis Petrikas, Andrejʼus Rudanovʼas, Dirkʼas Weisslederʼis, Remigijus Bimba, dr. Palmira Zemlevičiūtė, Paulius Vaniuchinas (antroje eilėje), dr. Bruceʼas Berryʼis, Carl-Thomas von Christiersonʼas, dr. Bruceʼas Durie, Darius Krunglevičius, Wolfgangʼas Brozio. Viktorijos Chorna nuotr., 2024.