Prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė – 2024 m. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir premijos laureatė

Prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė – 2024 m. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir premijos laureatė

2024 m. gegužės 2 d. Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos posėdyje apsvarstyti pateikti kandidatai ir slaptu balsavimu išrinkta 2024 m. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir premijos laureatė.
Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto įsteigtas apdovanojimas už reikšmingiausius paskutiniųjų penkerių metų darbus, susijusius su Lietuvos istorijos ir jos pagalbinių disciplinų – genealogijos, heraldikos, veksilologijos ir kitų – plėtojimu, puoselėjimu, tyrinėjimu, paveldo apsauga, sklaida, inovacine, kūrybine, edukacine ir moksline tiriamąja veikla, 2024 m. skirtas istorikei, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotojai kultūrai ir mokslui, Lietuvos istorijos instituto mokslininkei, humanitarinių mokslų daktarei, profesorei Ramunei Šmigelskytei-Stukienei.
Mokslininkės pagrindinės mokslinių interesų kryptys: XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinė ir politinė istorija (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinis elitas, bajorų konfederacijos); Apšvietos epochos idėjų sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje; Valstybės institucijų raida Naujaisiais laikais; Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai.
Prof. dr. R. Šmigelskytė-Stukienė yra septynių monografijų autorė ir bendraautorė bei keturių šaltinių rinkinių sudarytoja. Šie leidiniai publikuoti lietuvių, lenkų, baltarusių, anglų kalbomis.
Mokslininkė taip pat yra mokslinio leidinio, skirto tarpdisciplininiams XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos ir kultūros tyrimams, „Aštuonioliktojo amžiaus studijos“ iniciatorė ir vyriausioji redaktorė.
„Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalis ir premija laureatei bus įteikti IV tarptautinės mokslinės konferencijos „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai 2024“, skirtos didikams Gelgaudams, metu. Mokslinė konferencija  vyks šių metų spalio 26 d. Panemunės pilyje“, – po valdybos posėdžio sakė Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos valdybos pirmininkas Paulius Vaniuchinas.
Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir premijos laureatai: Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei, istorikas Julius Kanarskas (2021), Vilniaus dailės akademijos profesorius Rolandas Rimkūnas (2022), Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas (2023).
IV tarptautinę mokslinę konferenciją „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai 2024“ organizuoja Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas. Konferencijos partneriai: Panemunės pilis, Vilniaus dailės akademija, Genealogijos akademija, Heraldikos akademija, Veksilologijos akademija.

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas yra vienintelis Lietuvoje Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos (pranc. Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, CIGH) ir Tarptautinės veksilologijos asociacijų federacijos (pranc. Fédération internationale des associations vexillologiques, FIAV) narys.

Viršelio nuotraukoje: dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Valdovurumai.lt nuotr., 2023