Savojos karališkųjų rūmų dinastinių ordinų generalinė kapitula

Savojos karališkųjų rūmų dinastinių ordinų generalinė kapitula

2023 m. spalio 7–8 d. Ženevoje (Šveicarija) viešbutyje „President Wilson“ Savojos karališkieji rūmai surengė metinę Savojos karališkųjų rūmų dinastinių ordinų (angl. the Dynastic Orders of the Royal House of Savoy) generalinę kapitulą. Savojos karališkųjų rūmų dinastinių ordinų damų ir riterių metų renginyje dalyvavo daugiau nei 350 narių iš viso pasaulio. Nariai dosniai aukojo pinigines lėšas Mercy Ships vaikų chirurgijos projektui, kuris šiuo metu vykdomas Siera Leonėje.
Savojos karališkieji rūmai yra vieni seniausių karališkųjų rūmų Europoje. 2003 m. šventė savo 1000 metų jubiliejų. Dinastiją įkūrė pirmasis Savojos grafas Umberto I Biancamano, Umberto the White Handed (mirė 1047 m.). Jo palikuonys išplėtė savo valdžią ir 1416 m. grafą Amedeo VIII (1383–1451 m.) imperatorius Žygimantas įšventino Savojos hercogu. 1730–1861 m. Savojos karališkieji rūmai valdė Sardinijos karalystę (Sardinijos sala, Savojos kunigaikštystė, Pjemonto kunigaikštystė, Nicos grafystė, Genujos kunigaikštystė ir kt.). 1861 m. Italijos pusiasalį sujungus į naują Italijos karalystę, Torine buvo priimta konstitucija ir Italijos karaliumi paskelbtas Sardinijos karalius Vittorio Emanuele. Italijos suvienijimas buvo įvykdytas 1870 m., kai buvo prijungta Roma ir popiežius pasitraukė į Vatikaną.
Spalio 7 d., vidurdienį, buvo įteiktos šventojo Mauricijaus ir Lozoriaus ordino (angl. the Order of Saint Maurice and Lazarus) ir Savojos ordino (ang. the Civil Order of Savoy and the Civil Merit of Savoy) insignijos damoms ir riteriams. Jo Aukštybė princas Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria di Savoia Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto, Genealogijos akademijos prezidentui Remigijui Bimbai įteikė Savojos ordino (it. Ordine Al Merito di Savoia) insigniją. Vakare buvo surengta iškilminga, labdaros vakarienė.
Spalio 8 d. Sen Moriso abatijoje buvo aukojamos šv. mišios, kuriose dalyvavo Savojos karališkųjų rūmų dinastinių ordinų damos ir riteriai. Sen Moriso abatijoje įvyko ypatinga ceremonija. Savojos karališkųjų rūmų Ordino Didysis magistras yra paskutinio Italijos karaliaus Umberto II (1904–1983 m., pilnas vardas Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria di Savoia) sūnus, Jo Aukštybė Savojos kunigaikštis ir Neapolio princas Vittorio Emanuele (g. 1937). V. Emanuele savo anūkei princesei Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia, Savojos karališkųjų rūmų Karūnos paveldėtojai įteikė Aukščiausiąjį Švenčiausiojo Apreiškimo ordiną (angl. Supreme Order of the Most Holy Annunciation).
Svarbi Savojos karališkųjų rūmų ir jų dinastinių ordinų viena iš veiklos sričių yra labdaringa veikla, kurią vykdo AICODS (it. Association Internationale des Chevaliers des Ordres Dynastiques de la Maison Royale de Savoie) nariai. Aukoti AICODS projektams galima per Savojos karališkųjų rūmų dinastinių ordinų oficialų internetinį puslapį: www.ordinidinasticicasasavoia.it. Dinastinių ordinų damos ir riteriai prisideda prie AICODS mokėdami metinį nario mokestį.

Savojos ordinas 

 Savojos karališkųjų rūmų dinastinių ordinų herbas

Princese Vittoria ir RBimba 

Savojos karališkųjų rūmų Karūnos paveldėtoja princesė Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia, Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. GHVI nuotr., 2023

The Royal House of Savoy

Iš kairės: princesė Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia, Savojos karališkųjų rūmų dinastinių ordinų tarybos pirmininkas, Pjemonto princas, Venecijos princas Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria di Savoia, Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba, Savojos karališkųjų rūmų dinastinių ordinų Didysis kancleris Johannes Theo Niederhauser. GHVI nuotr., 2023

Viršelio nuotraukoje Savojos karališkųjų rūmų dinastinių ordinų skeptras.