Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Lietuvos valstybės atkūrimo diena – išskirtinė šventė kiekvienam lietuviui. Mūsų širdyse ši diena kaskart sugrįžta su pasididžiavimo savo valstybe jausmu, viltimi ir tikėjimu, įsipareigojimu toliau rūpestingai puoselėti istorinę atmintį, saugoti lietuvišką savastį, mūsų šalies laisvę, savo kalbą, tradicijas, kultūrą.
Semdamiesi išminties iš asmenybių, prieš 105 metus atlikusių didžiulį darbą atkuriant šalies valstybingumo pamatus, nepritrūkime ryžto ir pastangų rūpintis mūsų visų Lietuva, idėjų turtinti ją gražiais ir prasmingais darbais.

Džiugios visiems Valstybės atkūrimo dienos!

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas