Susitiko su heraldikos specialistu iš Latvijos

Susitiko su heraldikos specialistu iš Latvijos

Praėjusią savaitę Heraldikos akademijos direktorius Paulius Vaniuchinas susitiko su Lietuvoje viešėjusiu heraldikos specialistu iš Latvijos Edgaru Simsu (Edgar Sims). Susitikimo metu aptarti asmeninių herbų kūrimo ir naudojimo principai, jų registravimo tvarka ir teisinė apsauga Lietuvos ir Latvijos valstybėse. Susitikimo metu taip pat aptartos galimybės organizuoti ir įgyvendinti bendrus tarptautinius projektus, bendradarbiavimo bei dalinimosi gerąja patirtimi galimybės, diskutuota kitais aktualiais heraldikos klausimais.
E. Simsas yra kelių Latvijos parapijų, įvairių institucijų, įstaigų ir organizacijų bei asmeninių herbų autorius. Heraldikos specialistas yra sukūręs asmeninius herbus buvusiam Latvijos prezidentui Raimondui Vėjuoniui ir jo žmonai Ivetai. E. Simsas skaito paskaitas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose apie teorinę ir praktinę heraldiką.
„Latvija tapo pirma Baltijos šalių valstybe, kurioje asmeninių herbų registravimo tvarką, jų teisinę apsaugą ir bendruosius naudojimo principus reglamentuoja dar 2005 metais Latvijos Seimo priimtas įstatymas. Asmeninius herbus valstybėje registruoja Latvijos Respublikos kultūros ministerija gavusi Valstybinės heraldikos komisijos išvadas. Gaila, kad mūsų šalyje iki šiol teisės aktai nereglamentuoja asmeninių herbų įteisinimo ir naudojimo tvarkos. Lietuvoje asmeninius herbus tvirtina, registruoja ir liudijimus išduoda Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas gavęs Heraldikos akademijos išvadas.“, – pažymėjo Heraldikos akademijos direktorius P. Vaniuchinas.

Nuotraukoje iš kairės: Latvijos heraldikos specialistas ir herbų autorius Edgar Sims ir Heraldikos akademijos direktorius Paulius Vaniuchinas. Jolantos Klietkutės nuotrauka.

Partneriai