Tarptautinis lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas

Tarptautinis lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas

Tarptautinio lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos tyrimų projekto (angl. International Research Project of Comparative Genealogy, Heraldry, and Vexillology) iniciatoriaus Dirk‘o Weissleder’io (Vokietija) sakyta kalba III tarptautiniame kolokviume „Genealogija, heraldika ir veksilologija“ metu (2024 m. birželio 8 d. nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai).

 

 

 

„Gerbiamieji kolegos,
ponios ir ponai,
mieli draugai,
 
Laikas bėga. Prieš metus, 2023 m. birželio 9 d., Lietuvos valstybės istorijos archyve priėmėme „Vilniaus deklaraciją“, kurią pasirašė 14 šalių atstovai, pradėdami „Tarptautinį lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos tyrimų projektą“.
Sutarėme tapti „Think Tank“ tarptautiniams moksliniams mainams ir tapti (virtualiu) Tarptautiniu lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutu (IIGHV), kaip tarptautinės informacijos saugykla – pasauline laboratorija naujiems tyrimams, naujoms idėjoms ir ateities projektams vykdyti.
Mums visiems pasirašius minėtą „Vilniaus deklaraciją“, dokumentas perduotas Lietuvos valstybės istorijos archyvui, čia, šalies sostinėje. Žengtas naujas žingsnis – projektas, kurio dar nebuvo.
Daugelis iš jūsų jau atsiuntė įdomios medžiagos apie savo nacionalinę istorinę kilmę genealogijos, heraldikos ir veksilologijos srityse.
Mieli kolegos iš Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto sukūrė nuostabų logotipą mūsų tarptautiniam mokslinių tyrimų projektui.
Kas pasikeitė per pastaruosius metus?
Dalyvavau nacionaliniame Švedijos genealogijos susirinkime Estersunde, kur su savo brangia kolege, Švedijos skėtinės organizacijos prezidente Viktoria Johannsson kalbėjausi apie ateities viziją suformuoti visų kaimyninių valstybių – Baltijos šalių tinklą. Rugpjūčio mėnesį vėl su ja susitiksiu Malmėje – kitame švedų susirinkime. Apie mūsų susitikimą pranešiu šiandien.
Be to, galiu pasakyti, kad prieš kelias dienas susitikau su brangiais kolegomis Estijoje.
Prieš dvi savaites Vokietijoje minėjome 75-ąsias Vokietijos skėtinės genealogijos ir heraldikos organizacijos (DAGV) metines, taip pat pusantro šimtmečio organizuotos genealogijos ir heraldikos asociacijose, draugijose ir mokslo institutuose. Mano brangūs kolegos remia mūsų Tarptautinį lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos tyrimų projektą ir siunčia šilčiausius linkėjimus.
Norime pasimokyti iš savo garbingų kolegų iš įvairių šalių, jau dalyvaujančių, ir galiu pasakyti, kad esu pasirengęs priimti jūsų užklausas dėl vokiečių genealogijų. Mano brangūs valdybos nariai Vokietijoje yra pasiruošę jums padėti taip pat, jei norėsite gauti informacijos atlikti genealoginius tyrimus.
Būdamas Garbės tarybos narys ir Imigrantų genealogijos draugijos direktorius Burbanke, Kalifornijoje (JAV), glaudžiai bendradarbiauju su prezidentu Gordon’u Seyffert’u, kuris nori paremti mūsų Tarptautinį mokslinių tyrimų projektą savo patirtimi apie Amerikos genealogiją, atliktą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ponas Gordon’as Seyffert’as ketina atvykti ir būti su mumis kitais metais. Aš tikiu, kad šis bendradarbiavimas bus labai naudingas.
2025-ieji bus svarbūs metai, nes Tarptautinė genealogijos ir heraldikos konfederacija (CIGH) priėmė mano idėją paskelbti 2025-uosius Pasauliniais genealogijos ir heraldikos metais (CIGH).
Detali Pasaulinių genealogijos ir heraldikos metų (CIGH) koncepcija ruošiama, o mes siekiame sužinoti, kaip genealogija ir heraldika atliekama visame pasaulyje. Mūsų Tarptautinis lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos tyrimų projektas neabejotinai bus šių Pasaulinių metų idėjos dalis, pagal kurią mes visi kaip asociacijų, visuomenės, grupių ar institucijų atstovai galėsime reklamuoti, pristatyti ir dalytis savo darbais su kolegomis visame pasaulyje.
Tačiau yra dar svarbesnis aspektas: manome, kad laikas pirmą kartą istorijoje susidaryti visuotinį genealogijos ir heraldikos vaizdą. Mes ketiname išsaugoti genealogiją ir heraldiką pagal UNESCO nematerialaus pasaulio paveldą.
Surinksiu visus argumentus, kad UNESCO pripažinimas būtų įmanomas.
2025 m. spalio pabaigoje bus surengtas XIV tarptautinis genealogijos koliokviumas, Gotos mieste (Vokietija), kuris švęs 1250 metų jubiliejų.
Matote, šis projektas įgauna pagreitį, ir aš dėkoju jums už palaikymą.“

 irpcghv Vilnius
Tarptautinio lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos tyrimų projekto (angl. International Research Project of Comparative Genealogy, Heraldry, and Vexillology) logotipas. Autorius: Paulius Vaniuchinas.

GHVI Remigijus Bimba LVIA Ramutis Kurpė

Nuotraukoje iš kairės: Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba perduoda Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriui Ramučiui Kurpei Tarptautinio lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos tyrimų projekto steigimo deklaraciją ir rašiklį, kuriuo buvo pasirašyta sutartis. 2023 m. birželio 12 d., Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, Vilnius, GHVI nuotr., 2023

Deklaracija

Deklaraciją dėl Tarptautinio lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos tyrimų projekto (angl. International Research Project of Comparative Genealogy, Heraldry, and Vexillology) pasirašė keturiolikos šalių atstovai.

Viršelio nuotraukoje Tarptautinio lyginamosios genealogijos, heraldikos ir veksilologijos tyrimų projekto (angl. International Research Project of Comparative Genealogy, Heraldry, and Vexillology) iniciatorius Dirk‘as Weissleder’is (Vokietija) sako kalbą III tarptautiniame kolokviume „Genealogija, heraldika ir veksilologija“. 2024 m. birželio 8 d. nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. GHVI nuotr., 2024.