Vilniaus knygų mugėje pristatyta dr. Agnės Railaitės-Bardės knyga

Vilniaus knygų mugėje pristatyta dr. Agnės Railaitės-Bardės knyga

Paskutinę 2022 metų Vilniaus knygų mugės dieną vyko Lietuvos istorijos instituto leidykloje 2021-aisiais išleistos dr. Agnės Railaitės-Bardės knygos „Origo et arma. Kilmė ir herbas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVIII amžiuje“ pristatymas.
Dr. Agnės Railaitės-Bardės monografijoje „Origo et arma. Kilmė ir herbas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVIII amžiuje“ tiriama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė ir heraldika XVI-XVIII amžiuje, palyginimui pasitelkiant platų europinį kontekstą. Remiantis proginių leidinių, genealoginių medžių, schemų ir iliustracijų teikiama informacija bei gausia heraldikos ir sfragistikos šaltinių baze, išskiriami devyni kilmingųjų puoselėtos genealoginės savimonės aspektai, nagrinėjami genealoginės atminties konstravimo niuansai, kilmės, herbo funkcijos ir reikšmės kilmingojo gyvenime ypatumai. Didelis dėmesys skiriamas jungtinių herbų, kilmingųjų vyrų ir moterų, katalikų ir unitų dvasininkų herbų bei anspaudų, vokiečių kilmės kilmingųjų genealoginės sampratos ir jų naudos heraldikos tyrimui.
Knygos pristatyme dalyvavo knygos autorė dr. Agnė Railaitė-Bardė, prof. dr. Rimvydas Petrauskas (nuotoliniu būdu), dr. Jolita Liškevičienė, prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (moderatorė).
Pokalbio dalyviai dalinosi savo įžvalgomis apie knygoje analizuojamus kilmingųjų genealoginės savimonės ir heraldikos reikšmės kilmingųjų gyvenime aspektus.

Nuotraukoje iš kairės: dr. Jolita Liškevičienė, prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė ir knygos autorė dr. Agnė Railaitė-Bardė. P. Vaniuchino nuotr. 2022.

origo-et-arma

Herbas kaip kilmingojo „portfolio“: skiriamasis ženklas didikus lydėjo nuo lopšio iki karsto