XIII-asis Lietuvos kraštotyros draugijos suvažiavimas

XIII-asis Lietuvos kraštotyros draugijos suvažiavimas

 2023 m. balandžio 22 dieną Anykščiuose,  L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko XIII-asis Lietuvos kraštotyros draugijos (toliau – LKD) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. LKD suvažiavime dalyvavo Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Antrai kadencijai LKD pirmininku išrinktas prof. Libertas Klimka.

XIII-ame suvažiavime dalyvavo virš šimto kraštotyrininkų. Ataskaitinį pranešimą suvažiavime perskaitė LDK valdybos pirmininkas prof. L. Klimka. Suvažiavime buvo pakeisti LKD įstatai ir išrinkta 2023–2027 m. kadencijai 15-a narių valdyba (buvo 9). Į LKD valdybą išrinkti: prof. L. Klimka, Kaišiadorių muziejaus direktorius Olijardas Lukoševičius, Lietuvos neformaliojo švietimo centro metodininkas A. Ščiukaitis, žurnalo „Būdas“ redaktorius Juozas Šorys, Šiaulių rajono metų kraštotyrininkė Laimutė Varkalienė, istorikė, Jurbarko rajono kraštotyrininkė Regina Kliukienė, muziejininkė, etnografė Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Anykščių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė, atsargos pulkininkas, kraštotyrininkas Gediminas Grina, leidėjas, istorikas Virgilijus Strolia, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė, istorikas, valstybės tarnautojas Jonas Kiriliauskas, Ignalinos viešosios bibliotekos Palūšės filialo bibliotekininkė Rita Ramanauskienė, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vedėja Greta Kėvelaitienė ir Lietuvos ekonomistas, kraštotyrininkas Venantas Mačiekus.
LKD suvažiavimo metu įvyko pirmasis naujų valdybos narių posėdis, kurio metu išrinkti: pirmininkas – prof. L. Klimka ir trys pirmininko pavaduotojai: A. Ščiukaitis, A. Berezauskienė ir V. Šiukščienė.
Po LKD suvažiavimo buvo perskaityti septyni pranešimai: „Senojo kraštotyros sąjūdžio atgarsiai šiuolaikiniuose savivaldybių muziejuose“ (O. Lukoševičius), „Lietuvos mokyklinės kraštotyros dešimtmečio apžvalga“ (A. Ščiukaitis),  „Krašto kultūros paveldo sklaidos veiklos Panevėžio regiono bibliotekose“ (G. Kėvelaitienė), „Kraštotyra mokykloje (Violeta Laurutienė), „Anykštėnų kraštotyrininkų dešimtmečio pamokos“ (Tautvydas Kontrimavičius),  „1820 metų Anykščių ir Viešintų bažnytinių vizitacijų aktus paskaidžius...“ (G. Grina) ir  „Kraštotyros fondo atspindžiai Palūšės bibliotekos renginiuose“ (R. Ramanauskienė).

LKD įkurta 1961 m. liepos 19 d. Vilniuje, o I-sis suvažiavimas vyko 1964 m.  LKD pirmininkai: Vytautas Jakelaitis – 1961–1971 m., Vytautas Uogintas – 1971–1979 m., Leokadija Diržinskaitė-Piliušenko – 1985–1987 m., Vanda Klikūnienė – 1971–1987 m., Kazimieras Račkauskas – 1987–1990 m., Irena Seliukaitė – 1990–2005 m., Aleksandras Šidlauskas – 2005–2012 m. ir prof. L. Klimka – nuo 2012 m.

Nuotraukoje iš kairės: Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba, Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkas prof. Libertas Klimka, Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotoja Audronė Berezauskienė ir Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotojas Arvydas Ščiukaitis. Tautvilio Užos nuotrauka.