Bimbų giminės lauko vėliava

Bimbų giminės lauko vėliava

Vėliavos aprašymas: išimti iš skydo Bimbų giminės herbo simboliai lauko vėliavos audekle - centruoti. Vėliava – herbo spalvų. Vėliavos pločio ir ilgio santykis - 10:11 (3:5). 
Įteisinimas:
Veksilologijos akademijos teikimu Bimbų giminės lauko vėliava 2021-10-13 patvirtinta ir įregistruota GHVI Asmeninių herbinių vėliavų registre, registro Nr. AHV-21/4-L.
Vėliavos autorius: Arvydas Stanislavas Každailis.